Woningzoekenden in onze gemeente wachten gemiddeld 42 maanden op een sociale huurwoning. Dat is de reden waarom de gemeenteraad in juli 2016 heeft besloten dat er sociale woningbouw ontwikkeld moet worden op de Rijnlandlaan. Met de reacties op het eerste voorstel dat gepresenteerd is op 20 februari 2017 zijn nieuwe voorstellen uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad een besluit te nemen over het voorstel dat de meeste ruimte overlaat voor groen en aansluit bij de wens van omwonenden om de woningbouw op een andere manier te plaatsen in het gebied.

Naast sociale woningbouw gaat het voorstel ook over de plek voor Veurs Voorburg en Kinderdagverblijf Pinkeltje. Basisschool de Dijsselbloem en het grotere schoolplein maken ook deel uit van het stedenbouwkundig plan.

Het nieuwe voorstel dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad is te vinden op www.lv.nl/rijnlandlaan

Te kort aan sociale huurwoningen

De cijfers met de actuele woningbehoefte voorspellen een oplopend tekort aan sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), de koepel voor de 15 corporaties die in de regio Haaglanden woningen verhuren. Het gaat om uiteenlopende doelgroepen. Starters staan gemiddeld 6 jaar ingeschreven, voordat zij een passende woning vinden. De Woningbouwmonitor Leidschendam-Voorburg 2017 laat ook een urgente behoefte aan goedkope woningen zien. De provincie Zuid-Holland verwacht eveneens de komende jaren een oplopend tekort aan sociale huurwoningen in de regio Haaglanden.

Integrale ontwikkeling van het gebied

Bij de Rijnlandlaan is sprake van meerdere ontwikkelingen. Naast de voorgestelde realisering van sociale woningbouw, een school voor voortgezet onderwijs Veurs Voorburg, een kinderdagverblijf en openbaar groen, wordt op dit moment de basisschool De Dijsselbloem gerealiseerd, inclusief een gymnastiekzaal/turnhal.

Voor een goede ruimtelijke inpassing en betere beheersing van uitvoering van de plannen binnen het stedenbouwkundig plan worden de voorgestelde onderdelen onder één ruimtelijk programma

samengebracht. Dit maakt het bovendien mogelijk om de fasering van de verschillende onderdelen goed af te stemmen. Bijvoorbeeld, het is wenselijk om zo snel mogelijk met de realisering van vmbo Veurs Voorburg te starten en met het vergroten van het schoolplein bij De Dijsselbloem.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel