Een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg laat vanmiddag het volgende weten over de komst van de statushouders op de grens bij Voorburg-Noord.

  •  Het college van Den Haag heeft besloten 175 statushouders op deze plek te vestigen
  • Gemeente Den Haag heeft de brief zo snel mogelijk na het collegebesluit verspreid, om nog voor de zomer met elkaar te kunnen spreken.
  • Mocht de belangstelling groot zijn, dan organiseert gemeente Den Haag een extra bijeenkomst
  • De beide gemeenten hebben ervoor gekozen om de direct belanghebbenden via brief te informeren en uit te nodigen, en het brede publiek via website en media te informeren
  • Mochten inwoners uit Voorburg vragen over de bijeenkomst hebben, kunnen ze altijd met de gemeente Leischendam-Voorburg contact opnemen

 

Zie verder het bericht op de website van Den Haag voor meer informatie: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Locatie-Anna-van-HannoverstraatSZW-huisvesting-statushouders.htm