Wethouder Floor Kist sprak in zijn weerwoord, gisteravond tijdens de commissievergadering Openbaar Gebied over het tekort aan parkeerplaatsen in het Damcentrum, over zijn nota en de projectontwikkelaars. ,,Een update van de parkeernota lijkt gewenst”, erkende hij op alle kritiek. ,,Dit betekent echter geen garantie dat er meer parkeerruimte gaat komen. Op het moment dat de nota werd samengesteld, was nog niet precies bekend welke horeca er zou komen. We moeten claims met projectontwikkelaars zien te voorkomen. Er liggen vaste afspraken voor het gebied. Ik moet voor eventuele aanpassingen de contracten opnieuw gaan bekijken. We moeten vooral kijken naar de grenzen tussen openbare ruimte en de nieuwbouwwoningen met eigen parkeerterreinen”.

,,U zegt dat u niet wist welke horeca er allemaal zou komen?”, reageert inspreekster Mw. Olsthoorn. ,,Bij alle presentaties was echter allang bekend dat het Damcentrum een wervend centrum met verschillende horeca zou gaan worden. Dit betekent dat er negen parkeerplaatsen moeten komen per 100 vierkante meter in plaats van de in de nota genoemde vijf”.

Bert Eleveld (VVD). ,,De nota moet echt worden geactualiseerd. Als er een restaurant zit op de plek waar een cafe zat, dient de norm te worden aangepast. Ik ken alle vergunningsaanvragen voor het gebied. Op vrijwel alle aanvragen geeft de gemeente goedkeuring op afwijkingen van de getelde parkeernorm. Dit betekent dat de ontwikkelaar meer parkeerplaatsen had moeten bouwen. We kunnen als gemeente zeggen: ‘dat hoeft even niet, los het later op’, dan dient hij daaraan te voldoen. Aan de reeks vergunningen kunnen we niets meer aan doen, maar het gebied is op andere plekken nog volop in ontwikkeling. Bij de keuze tussen een woning en meer parkeerplaatsen op hun gebied kunnen de kopers zo nodig overigens meer betalen”.

foto VD. Wethouder Floor Kist moet van de commissieleden de gesprekken met de projectontwikkelaars weer aangaan.