Tijdens de commissievergadering Openbaar Gebied van gisteravond trok Mw. Olsthoorn aan de noodrem met betrekking tot de parkeerdruk in het Damcentrum,. ,,We hebben een tekort van 314 parkeerplaatsen in dit gebied”, zei Mw. Olsthoorn. ,,Voor ons is dat niet acceptabel. De realiteit strookt niet met de parkeernota die de wethouder heeft opgesteld”. Verantwoordelijke wethouder is Floor Kist (GroenLinks).

Bart Eleveld (VVD): We zijn niet onder de indruk van de parkeernota (Parkeerbalans) genoemd. We hebben er geen vertrouwen in. De uitgaansnormen waren in het verleden parkeren op eigen terrein. In 2008 gooide de crisis roet in het eten. Toen is men gaan herontwikkelen in het Damcentrum. De huidige economische ontwikkeling is veranderd. Nu kan er weer sprake zijn van parkeren op eigen terrein. Neem bijvoorbeeld het nieuwbouwproject Het VoorburgsKwartier. De 0,8 berekening voor bestaande woningen voor het Damcentrum is echter niet realistisch. Dit betekent dat er per twee woningen 1 parkeerplaats beschikbaar is. Daar komt bij dat de horeca ook parkeerplekken nodig heeft. De restaurants worden in de nota benoemd als een cafe. Dit scheelt veel in alle berekeningen. De ‘Parkeerbalans’ moet hiervoor worden aangepast. De Venestraat en de Peperbus worden niet in de nota genoemd. Het eerste stuk van de Damlaan is eveneens niet meegenomen. De huidige parkeergarage is al regelmatig vol. Inwoners die betalen voor een plek in de parkeergarage, krijgen er nu mee te maken dat de garage vaak vol is. Kortom, er moet een nieuwe parkeerdrukmeting komen”.

Het CDA-raadslid Jaap Geluk vindt eveneens dat de huidige berekeningen te krap zijn. Hij twijfelt echter aan het genoemde getal van 317. Het zouden er 87 zijn. ,,De wethouder zou met de ontwikkelaars moeten overleggen voor meer parkeerplaatsen”, aldus Geluk.

Marien van Wijk (Gemeentebelangen) had een aantal vragen zoals: ,,Zijn de parkeernormen, mede door het succes van de horeca, nu wel realistisch? Is er vanuit de gemeente wel voldoende controle op de ontwikkelaar?

Marjan van Giezen (PvdA): ,,Volgens de nota moet de ontwikkelaar de parkeerproblematiek oplossen. Wat kunnen zij hieraan bijdragen?”.

foto VD: Ondanks de aanwezigheid van de parkeergarage in het Damcentrum zijn er te weinig parkeerplaatsen.