De afkorting E.H.B.O, eerste hulp bij ongelukken, zegt iedereen wel wat. Minder bekend is dat maar drie procent van de Nederlanders een geldig E.H.B.O.-certificaat heeft, hetgeen inhoudt dat zij iemand in nood direct en adequaat kunnen helpen. Het Rode Kruis vindt dat percentage veel te laag. Het zou moeten verdubbelen voor 2020. Om daar een bijdrage aan te leveren organiseert het Rode Kruis in Leidschendam-Voorburg vanaf 19 januari een cursus E.H.B.O. uitgebreid.

De deelnemers leren niet alleen hoe te handelen bij alledaagse ongelukken maar ook hoe op te treden bij een dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, oververhitting, diabetes, epilepsie, koortsstuipen of een geamputeerd lichaamsdeel.

De cursus beslaat tien avonden. De bijeenkomsten vinden plaats bij het Rode Kruis, Herenstraat 165 in Voorburg. Aanvang telkens 20.00 uur. Deelnemers krijgen na afloop een Rode Kruis E.H.B.O.-certificaat. De kosten belopen 195 euro. In veel gevallen worden die door uw zorgverzekeraar vergoed.

Aanmelden kan via [email protected] Nadere informatie kunt u krijgen bij Wilma van der Ham 06 – 5158 3979 of [email protected]

foto archief VD. Vaak kunnen EHBO’ers al het voorwerk doen voordat er een ambulance aanwezig is.