Op woensdag 10 januari ondertekenen 9 partijen en de gemeente Leidschendam-Voorburg het Taalakkoord. In dit akkoord staan de inzet en aanpak van de deelnemende partijen om de taalvaardigheid van inwoners te verbeteren.

De deelnemers die hun handtekening onder het akkoord zetten zijn  stichting Lezen en Schrijven, Bibliotheek aan de Vliet, Vluchtelingenwerk, Fox AOB, MBO Rijnland, Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej), Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o., MKB Leidschendam-Voorburg en Van Leeuwen Catering

Bij laaggeletterdheid worden twee groepen onderscheiden: inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1) en inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2). Vooral in de NT1-groep is er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid. Deze doelgroep is vaak wel goed in mondelinge communicatie en heeft zichzelf getraind om niet te laten zien dat zij moeite hebben met lezen en schrijven.

Gemiddeld genomen zijn laaggeletterde inwoners vaker werkloos, hebben zij vaker schulden en een slechtere gezondheid. Een integrale aanpak van laaggeletterdheid is belangrijk om inwoners zelfredzaam te laten zijn, gelijke kansen te bieden en om talenten te ontplooien. Met dit Taalakkoord committeren de betrokken partijen zich om een actieve rol te vervullen bij het oplossen van dit probleem.