De eerste Rotary Santarun Voorburg  is een groot spektakel geworden. Honderden kinderen en volwassenen renden als kerstmannen door het Huygenskwartier, vierden een feestje aan de finish en maakten zo met elkaar er een prachtig festijn van voor het goede doel. Vele enthousiaste reacties zeiden: een nieuwe traditie in Voorburg is geboren. Bijna 400 deelnemers hadden zich voor de start verzameld in de Herenstraat.

“Dit smaakt duidelijk naar meer”, zeggen organisatoren Rob Lelieveld en Jelle Romijn nagenietend. “Samen met andere leden van onze Rotary hebben we de afgelopen maanden keihard gewerkt om dit evenement te organiseren. En dat het dan zo fantastisch uitpakt en we zoveel positieve reacties ontvangen, tja, daar doe je het voor.” Rob en Jelle bedanken de deelnemers, de sponsoren en alle anderen die hebben bijgedragen aan dit succesvolle evenement. “Graag volgend jaar weer! Laten we er een traditie van maken.”

Organisatie

De Santarun Voorburg werd georganiseerd door Rotary Voorburg. Rotary Voorburg, is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens en projecten in de samenleving. Rotary is ook een netwerk waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten.

Rotary Voorburg viert dit jaar haar 70-jarig bestaan, telt op dit moment 45 leden en maakt deel uit van de internationale Rotaryorganisatie met 34.000 clubs in bijna 200 landen en wereldwijd tellen de clubs gezamenlijk 1,2 miljoen leden. Nederland telt ruim 19.000 leden in ongeveer 500 clubs.

foto Ap de Heus. Er was sprake van een mooie opbrengst.