De VVD heeft aandacht gevraagd voor de situatie met de rubberkorrels in de kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen. Op aandringen van de VVD heeft wethouder Stemerdink toegezegd klaar te staan voor alle mogelijke uitkomsten van het RIVM onderzoek en daar in overleg met de voetbalverenigingen en de gemeenteraad direct actie op te kunnen nemen.

Door alle berichtgeving in de afgelopen weken zijn er veel vragen bij ouders van wie de kinderen op één van onze mooie voetbalcomplexen spelen. Woordvoerder sport Jeroen Brokke: “De VVD begrijpt heel goed de zorgen van de ouders van jonge kinderen die wekelijks voetballen op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Kinderen moeten onbezorgd kunnen sporten en het is te betreuren dat daar op dit moment nog geen definitief uitsluitsel over gegeven kan worden”.

Op dit moment doet het RIVM in opdracht van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoek of de rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Resultaten van dit onderzoek worden medio december verwacht. “Het is begrijpelijk dat er op dit moment wordt gewacht op de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM. Maar dat betekent voor de VVD niet dat we in de tussentijd een afwachtende houding moeten aannemen. Het belangrijkste voor de VVD is dat iedereen veilig moet kunnen sporten op onze sportvelden”.

Zorgen heeft de VVD ook voor de extra belasting die deze kwestie vraagt van de vrijwilligers bij de voetbalverenigingen. Jeroen Brokke: “Voorzitters, secretarissen, trainers, etc., zijn allemaal vrijwilligers met een groot sporthart die veel voor de vereniging doen. De discussie over de rubberkorrels betekent ook voor hen weer extra werk. De VVD heeft waardering voor de ondersteuning die de besturen van de voetbalverenigingen vanuit de gemeente krijgen in deze kwestie”.

Op verzoek van de VVD staan de uitkomsten van het RIVM onderzoek en de reactie van het college daarop geagendeerd voor de commissie Maatschappelijke Activiteiten in januari.