Meer gezinnen met een kleine portemonnee maken gebruik van minimaregelingen
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Voor mensen met een laag inkomen is dat soms lastig. Mensen die moeten rond komen van een klein budget kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Dit meldt de gemeente vanmiddag in een verklaring. Steeds meer mensen doen dit ook. Met name regelingen voor kinderen worden goed gebruikt.

De gemeente is verheugd over het feit dat steeds meer mensen met een kleine portemonnee de weg weten te vinden naar de gemeente. Wethouder Nadine Stemerdink: “Met name voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat ze gewoon kind kunnen zijn en onbezorgd mee kunnen doen aan school-, sport- en culturele activiteiten. Daarom hebben we alle regelingen voor kinderen gebundeld in een overzichtelijk pakketje en ouders, scholen en sportclubs geïnformeerd over de mogelijkheden.”

Intensieve voorlichting

Uit onderzoek bleek dat maar 30% van de mensen die gebruik kunnen maken van gemeentelijke minimaregelingen, dit ook daadwerkelijk doen. Daarom zijn er allerlei acties geweest om de bekendheid ervan te vergroten. Van het opzetten van een NIBUD agenda tot deelname aan het Ooievaarsfestival en van Wereldarmoededag tot een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Met succes, want het gebruik is met 15% gestegen.

Wethouder Stemerdink: “Dit is een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet. Ook in het komende jaar zetten we ons in om het gebruik van minimaregelingen te vergroten. Zo gaan we jongeren en hun ouders actief benaderen, onder andere met een theatervoorstelling en een geldkrant die we huis-aan-huis gaan verspreiden. Ook geven we speciale aandacht aan ouderen, omdat we zien dat we deze groep nog niet zo goed weten te bereiken.”

‘De kunst van het rondkomen’

Er wordt op dit moment een actieteam opgericht dat bestaat uit mensen die veel affiniteit met het thema hebben en mensen die zelf ervaring hebben met het rondkomen met een kleine portemonnee. Zodat inwoners elkaar zelf tips en advies kunnen geven, met ondersteuning van de gemeente. Op die manier proberen we als gemeente ook huishoudens te bereiken die we nog niet kennen. Want naast (on)bekendheid met minimaregelingen, speelt ook schaamte een rol.

Armoedebestrijding onder kinderen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat er vanaf 2017 structureel extra geld wordt vrijgemaakt voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet bekend. Vanuit de gemeenteraad is reeds de suggestie gedaan om de extra middelen voor armoedebeleid te besteden aan uitbreiding van het Kindpakket en de invoering van een schoolspullenpas via de stichting Leergeld. De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met de gemeenten Voorschoten en Wassenaar samen in de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.