Leidschendam-Voorburg gaat op drie manieren bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. Het voorstel aan het COA is te starten met een asielzoekerscentrum voor 200 personen op het terrein van Schakenbosch, voor een periode van 5 jaar. Dit meldde de gemeente vannacht in een persbericht.

Een doorgroei naar 400 bewoners in 2016 is mogelijk als aan randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, communicatie, onderwijs en dagbesteding wordt voldaan. Daarnaast wordt sociale woningbouw voor een gemixte doelgroep op drie locaties verder onderzocht. Voor de Rijnlandlaan geldt dat prioriteit moet worden gegeven aan de geplande nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem. Tenslotte gaat de gemeente samenwerken met regiogemeenten voor voorzieningen als taallessen en onderwijs.

Vestiging asielzoekerscentrum

De eigenaar van Schakenbosch heeft zijn terrein aangeboden aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) voor een periode van 5 jaar en de opvang van 800 bewoners. Het COA heeft de gemeente gevraagd hieraan mee te werken. De gemeente heeft besloten een alternatief voor te stellen. Namelijk te starten met het opvangen van 200 asielzoekers met een doorgroeimogelijkheid naar 400 bewoners in 2016. Doorgroei is alleen mogelijk als aan randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, communicatie, onderwijs en dagbesteding wordt voldaan. Zodra bekend is of het COA akkoord gaat met dit voorstel en besluit tot vestiging van een azc worden direct omwonenden geïnformeerd over het vervolg. Daarbij is speciale aandacht voor voorzieningen, de inrichting van het terrein en een veiligheidsplan.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!