De gemeente heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering de visie op sport en bewegen van wethouder Nadine Stemerdink vastgesteld. In eerste instantie was dit alleen een sportvisie.

Als het aan D66 ligt, gaat deze visie niet alleen over sporten, het begint volgens hen bij bewegen. Sporten draagt onherroepelijk bij aan de gezondheid van mensen. Het boek ‘Ouder worden in de praktijk’ van Rudi Westendorp en David van Bodegom inspireerde D66 raadsleden Peter van Dolen en Stefan van de Griendt. “Helaas, stellen de schrijvers, is de samenleving steeds meer ontworpen op gemak en het zo min mogelijk hoeven te bewegen. Met alle gevolgen van dien,” aldus Van Dolen.

Van de Griendt: “Wij willen, en dat wil het college ook met haar sportvisie, dat mensen langer in gezondheid leven. Zo verhoog je niet alleen de kwaliteit van je leven, maar breng je de zorgkosten op den duur ook omlaag. Dáár moeten maatregelen dan ook op gericht zijn.”

“Mensen vertellen wat ze niet moeten doen: dat werkt niet. De drempel om meer te bewegen verlagen: dat helpt wel. De gemeente kan daar, wat D66 betreft, een rol in spelen door de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt om meer te gaan bewegen,” vindt Van de Griendt.

“Zo kan de gemeente het autogebruik ontmoedigen in de bebouwde kom, goede fietspaden en fietsparkeerplaatsen aanleggen, zorgen voor goede voetpaden en mooie wandelroutes door onze gemeente, open speelplaatsen en mooie stadstuinen. Daarnaast kan de gemeente pleiten voor genoeg gymles en informatievoorziening over gezondheid, sporten en bewegen op school.”

Van Dolen: “Het begint met de ommekeer in het denken. Van gemak en inactiviteit naar actief bewegen. En zoals in het boek beschreven, we mogen als overheid ook best de gezondheid van burgers beschermen. Daar dragen we op deze wijze aan bij.”

foto VD: Nadine Stemerdink gaf gisteravond tijdens de raadsvergadering nog een toelichting op haar Sportvisie.

Reageer op dit artikel