In het debat tussen de woordvoerders van de politieke partijen in het Politiek Sportcafé was raadslid Peter van Dolen van D66 heel duidelijk. De mogelijkheden voor het spontane bewegen moeten verbeterd worden, voor jong en oud, fit of minder fit. De komende periode zal daarom extra aandacht geschonken moeten worden aan sporten in de buitenruimte.”

D66 wil door de hele gemeente op diverse plekken robuuste speel- en fitnesstoestellen neerzetten, op plaatsen waar mensen ook samen kunnen bewegen. Door de openbare ruimte zo in te richten wordt bewegen voor de inwoners gefaciliteerd en wordt men ook uitgedaagd om fysiek in vorm te blijven of gewoon lekker te spelen.

Daarnaast moet natuurlijk blijvend geïnvesteerd worden in verenigingssporten, want die spelen in onze gemeente immers een belangrijke rol. Naast de fysieke ontspanning biedt het sociale interactie. Mensen ontmoeten elkaar, maken plezier en eenzaamheid kan worden verdreven. Allemaal waardevolle elementen in de sociale gemeente die Leidschendam-Voorburg in de ogen van D66 moet zijn. En uiteraard vindt D66 het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in het onderhoud van sportaccomodaties,

Tijdens de discussieavond werd duidelijk dat de sportverenigingen hulp nodig hebben bij het beheer van de “administratieve rompslomp”. Daarnaast is er de situatie van de leegstand. Velden en sportlocaties kunnen in de ogen van de sportbesturen buiten de piekmomenten effectiever worden benut, zoals door kinderopvang, ouderengym, knutselclubs en vergaderfaciliteiten.

D66 is van mening dat de gemeente manieren moet vinden om de verenigingen op deze terreinen te ondersteunen. Peter van Dolen (foto VD) denkt dan aan het inzetten van sportclubbegeleiders. “In de winkelstraten kennen we het fenomeen van de centrummanager. Dergelijke functionarissen zijn wat mij betreft ook een interessante optie voor de sportverenigingen. Besturen kunnen samen met deze sportclubbegeleiders zorgen voor oplossingen voor de uitdagingen waar onze sportverenigingen voor staan.”