Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aanvullend onderzoek gedaan naar kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat om duidelijkheid te krijgen of er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s zijn. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat het veilig is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. Onder andere Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (mede namens VNG), GGD Haaglanden, het ministerie van VWS en de KNVB nemen het advies van RIVM over.

GGD Haaglanden onderschrijft de conclusie van het RIVM en adviseert om vooral te blijven sporten. Dit betekent dat de trainingen en wedstrijden op de kunstgrasvelden in Leidschendam-Voorburg gewoon door kunnen gaan. De VSG adviseert gemeenten in gesprek te gaan met de lokale (voetbal)clubs om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken.

Nu het RIVM en GGD Haaglanden aangeven dat er geen gezondheidsrisico’s zijn gaat de gemeente de kunstgrasvelden met rubbergranulaat volgens de reguliere planning vervangen. In lijn met wat de VSG adviseert laat de gemeente zich goed informeren over de gevolgen voor bespeelbaarheid (niet alle vulling voor kunstgrasvelden geeft hetzelfde resultaat) en de gezondheids- en milieueffecten van andere vulmaterialen. Bij de VSG zijn er geen onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van alternatieve vulmaterialen bekend.

De uitkomst van het onderzoek van het RIVM is gedeeld met de besturen van de voetbalclubs in Leidschendam-Voorburg. De reguliere vervanging van kunstgrasvelden wordt in goed overleg met de voetbalclubs uitgevoerd.

Het RIVM rapport, meer informatie en veel gestelde vragen zijn te vinden op:

www.RIVM.nl

www.sportengemeenten.nl

www.GGDHaaglanden.nl