Wensen en ideeën uit de buurt zijn in een klankbordgroep met omwonenden, eigenaren en ontwikkelaars besproken en verwerkt in de eisen voor de woningbouw op de eerste deellocatie Noord in Klein Plaspoelpolder. Het gaat om het terrein waar nu nog het Billitongebouw staat en de braakliggende strook achter het pand van het Libanon Tribunaal. Het college heeft deze week de spelregelkaart vastgesteld. Dat is de basis voor de herziening van het bestemmingsplan.

Het wordt in ieder geval een locatie met verschillende typen woningen van maximaal drie bouwlagen en aandacht voor duurzaamheid. Groen en water zijn daarbij belangrijke aspecten. De Oude Trambaan moet een groene uitstraling krijgen en bijzondere en waardevolle bomen blijven behouden. Voor voetgangers moet er een brede groenstrook komen, die aansluit op een natuurvriendelijke oever langs de Plaspoelhaven.

De eisen voor de woningbouwlocatie zijn vastgelegd in een zogeheten spelregelkaart. Afgelopen weken hebben belanghebbenden gereageerd op de ontwerpspelregels. Daaruit blijkt dat de spelregels goed aansluiten bij de wensen uit de buurt. Ook de ontwikkelaars kunnen ermee uit de voeten.

Foto: Wensen en ideeën uit de buurt zijn volgens het College meegenomen in de plannen.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!