Als laatste van 23 sprekers sprak Johan Kool zijn speech uit over de achterliggende gedachte van het burgerreferendum. Na afloop kreeg de Leidschendamse ondernemer tal van steunbetuigingen en bedankjes voor het initiatief van toehoorders op de tribune.

Zijn speech luidde als volgt:

Geachte voorzitter en leden van commissie en het College

Ik sta hier om de actie van het burgerinitiatief toe te lichten over het wel of geen AZC Leidschendam- Voorburg en, Stompwijk.

Rob de Groot en ik hebben gemeend dat we naar aanleiding van de bijeenkomsten, die in dit geval over Schakenbosch gingen , erg teleurstellend waren en besloten daardoor om een referendum te houden onder de inwoners Leidschendam – Voorburg en Stompwijk. Bart Bakker trad hierbij ons als onze woordvoerder. Zijn krant het Voorburgs Dagblad was het podium.

We vinden nog altijd dat de inwoners tijdens de bijeenkomsten niet kenbaar mochten maken wie er voor of tegen een AZC in Schakenbosch zijn . De mensen mochten alleen met ambtenaren in de zaal spreken en daardoor was er geen duidelijk beeld wie en voor of tegen waren. Veel vragen werden niet beantwoord aan het publiek . De gemeente noemde het informatiebijeenkomsten, maar de besluitvorming ging door en niemand kon kenbaar maken hoe hij er over dacht.

Duizenden inwoners maken zich grote zorgen. Ook uit de laatste ervaringen in deze gemeente. Zo zaten in De Fluit overwegend jonge mannen, in het gebouw van Sociale Zaken zitten vrijwel alleen mannen. We kunnen ons afvragen waarom ze hun vrouwen en kinderen in het gebied hebben achtergelaten en niet hebben meegenomen. In de gemeente, waaronder de wijk Prinsenhof is men bang voor grote incidenten. Ondernemers vrezen voor daling van omzetten. Deze asielzoekers houden er andere culturen, geloof en levenswijzen op na. Geen verwijt, maar een constatering. Wat voor inspanningen gaat dit vergen om allemaal in goede banen te leiden?

Er staan nog meer vragen open. Waarom krijgen de statushouders straks met voorrang huizen. Onze kinderen en ouderen staan jarenlang op wachtlijsten. In deze gemeente is de jeugdwerkloosheid groeiende. Regionaal gezien is de werkloosheid groeiende. Hoe groot worden voor onze inwoners de kansen op de arbeidsmarkt als er veel toestroom van statushouders bijkomen?

Waarom worden deze mensen niet in hun eigen regio geholpen? De grote toestroom maakt mensen bang en dat is begrijpelijk. EU en Merkel willen er nog meer hier naar toe halen, en dat begrijpt dus niemand.

Realiseert de gemeenteraad en het College zich wel dat hier onvrede uit voort, en dat hiermee alleen maar kwaad bloed gezet word tegen deze mensen. De lokale samenleving zal in veel opzichten veranderen en met dingen te maken krijgen die zij niet aankunnen.

We hebben in het referendum veel reacties gekregen met onderbouwing van hun mening over wel of geen AZC. We hebben in onze brief meegenomen dat de stemming niet alleen geldt voor Schakenbosch maar voor de gehele gemeente. Dus ook niet op vervangende plaatsen.

De uitslag van het referendum liegt er niet om, vele zijn tegen een AZC in de gemeente en weinig zijn er voor. We begrijpen dat er een kleine groep is die het allemaal graag wil, maar wij gaan er van uit dat er naar onze burgers wordt geluisterd en dat de gemeenteraad hierbij de juiste beslissing neemt en dus geen AZC toelaat in onze gemeente.

We hebben de uitslag 4511 tegen en 118 voor op een mooi bord gezet en zal nu door Rob de Groot aan u overhandig worden .

Voorzitter staat ons toe om dit bord aan de wethouder te overhandigen? Zo niet, dan overhandig ik het graag aan u als voorzitter van de commissie.

Wij wensen de wethouder en gemeenteraad veel wijsheid toe in hun besluit.

Dank u wel.

 

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!