De discussie om de huizen voor statushouders, die van de IND vijf jaar mogen blijven, is ondertussen flink aan het losbarsten. Veel inwoners uit de wijken waar de woningen gaan komen maken zich grote zorgen. De PvdA laat in ieder geval weten een voorstander van deze woningen te zijn.

,,We vinden dat onze gemeente versneld sociale huurwoningen moet (laten) bouwen waarin statushouders kunnen worden gehuisvest,” zegt fractievoorzitter Marjan van Giezen. ,,Naast statushouders bieden deze woningen ook plaats aan bewoners die al langere tijd op de wachtlijst staan, zoals jonge starters en studenten. Op die manier kun je zorgen voor diversiteit  op deze lokaties en een spreiding van statushouders over de gemeente. Dit bevordert de integratie van deze mensen en zorgt voor een betere sociale samenhang in de wijk.”

,,Als lokaties zijn Overgoo en de Star voor de korte termijn het meest geschikt. Hier mag wat de PvdA betreft snel begonnen worden met bouwen, mits natuurlijk goed overleg met de buurt heeft plaatsgevonden.”

“De lokatie Rijnlandlaan is in onze ogen pas later beschikbaar voor het huisvesten van statushouders, hier moet eerst voorrang worden gegeven aan de nieuwbouw van de basisschool de Dijsselbloem. Pas daarna kan de lokatie Rijnlandlaan herontwikkeld worden tot woningbouwlokatie, zoals eerder al is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Naast koopwoningen zijn hier ook huurwoningen gepland. Deze kunnen dan opengesteld worden voor statushouders. Eveneens geldt dat voor studenten en starters.”

De nieuwbouw van de school mag op geen manier in gevaar komen, Op deze wijze kan Leidschendam-Voorburg haar verantwoordelijkheid een goede invulling geven. Door zowel vluchtelingen op te vangen als door statushouders en andere woningzoekenden meer kans te bieden op onze woningmarkt. Mogelijk komen er ook nog andere kleine lokaties beschikbaar voor een klein aantal huurwoningen. Dit bevordert de doorstroming in onze gemeente en vergroot de kansen op goede integratie.”

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!