Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van SEV werden drie vrijwilligers in het zonnetje gezet vanwege het vele werk dat zij voor de vereniging op diverse terreinen doen. Jan van Houten, Sandra Vernes en Willem van Dijk kregen uit handen van Frank Hederik, de voorzitter van de InVESTEring, een mooie bon en een bos bloemen.

foto facebook SEV.