Wethouder Floor Kist wordt deze week nauwlettend door de VVD en coalitiepartij Gemeentebelangen gevolgd met betrekking tot zijn gesprekken met de COA over de mogelijke huisvesting van in eerste instantie 200 asielzoekers.  Een wandeling over het bewuste terrein aan de Veursestraatweg leert dat er nog veel onduidelijkheden zijn.

Door Ap de Heus

Zo staan er twee gebouwen met stickers er op. Deze pand zijn beschermd door tijdelijk gebruik van leegstandbeheer er was een gebouw waar gisteren twee lichten brandden. Het is niet duidelijk of deze gebouwen brandveilig zijn, want er is veel achterstallig onderhoud. Tevens vragen bewoners zich af hoe het zit met de mogelijke asbest. Kortom, er moet hier nog veel worden gedaan.

foto Ap de Heus. Dit zijn de gebouwen op het terrein van Schakenbosch waar de asielzoekers in zouden moeten komen.