Op initiatief van de lokale partij Gemeentebelangen is er dit jaar weer een decembergroet, een gemeentelijk bedankje voor mantelzorgers en/of vrijwilligers, uitgedeeld. Op 14 december kon dit bedankje in de vorm van een kerstkrans of theaterbon op twee locaties binnen onze gemeente worden afgehaald, als men hier van te voren voor was aangemeld.

Raadslid Sanja Duijvestijn, die zelf als vrijwilligster was opgegeven, constateerde dat de actie wederom een groot succes was. Woejvrijwilligers die de kransen en bonnen uitdeelden gaven aan dat er dit jaar vier keer zoveel aanmeldingen waren. Duijvestijn: “Goed om te zien dat velen voor de decembergroet zijn opgegeven. Hulde aan alle mantelzorgers en vrijwilligers binnen de gemeente. Voor mij een bevestiging van het feit dat wij in een gemeente leven die oog en aandacht heeft voor elkaar, dat doet mijn sociaal hart deugd! Fijn dat wethouder Kist ook aanwezig was om de aanwezigen persoonlijk te bedanken voor hun inzet, dat werd erg gewaardeerd. ”

Foto’s Sanja Duijvestijn: De decembergroet wordt door wethouder Floor Kist uitgedeeld aan aangemelde mantelzorgers en vrijwilligers in bibliotheek Leidschendam.