Voorburgs Dagblad | VVD met energie van start

VVD met energie van start

mainImage
VVD met energie van start

Onder aanvoering van fractievoorzitter Astrid van Eekelen is de nieuwe VVD-fractie inmiddels met veel energie van start gegaan. Namens de VVD zitten naast Astrid van Eekelen nu in de raad: Ole Heil, Louise Kortman, Philip van Veller, Gerco van der Wal, Jeroen Brokke, Harma Aris, Sabrina van den Heuvel en Bart Eleveld. ,,Meer informatie over de diverse fractieleden vind je op onze website.'', aldus de VVD. ,, Iedereen is van harte welkom een raadsvergadering bij te wonen en de VVD-fractie aan het werk te zien''.

Wel willen de Liberalen ook snel in de coalitie aan de slag. Als Astrid van Eekelen wethouder wordt, dan wordt Arnold Brans alsnog raadslid.

Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad is ook het nieuwe vergadermodel ingegaan. Onder de naam Raadsforum wordt voortaan iedere dinsdagavond in drie fases volgens het BOB-model vergaderd. In dit nieuwe Raadsforum is er meer ruimte voor inbreng van bewoners of organisaties, en wordt besluitvorming transparanter en overzichtelijker is het idee.

BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De avond start met Beeldvorming. Gemeenteambtenaren, raadsleden en organisaties gaan met elkaar in gesprek over een bepaald thema. Dit thema kan worden aangedragen vanuit de Raad maar ook bewoners kunnen heel eenvoudig een onderwerp op de agenda zetten.

In de tweede fase, de Oordeelsvorming, gaan verschillende raadsleden en fractievertegenwoordigers met elkaar en het college hierover in debat. Soms moet er nog verder worden gepraat en wordt het onderwerp naar de week erop doorgeschoven. Wanneer er echter wel duidelijkheid is dan schuift het door naar de laatste fase; de Besluitvorming. De  Besluitvorming is een korte vergadering waarin de raad besluiten neemt over voorstellen van het college, over moties en amendementen.

,,Uiteraard kent ieder nieuw model kinderziekten en hebben we als VVD LV ook wel wat vragen hoe sommige onderdelen in de praktijk gaan uitpakken'', aldus de VVD. ,, Maar we zijn zeker voor een model waarin er meer ruimte is om met inwoners in gesprek te kunnen. We zijn dan ook voorstander van het systeem en om het een halfjaar te testen en daarna grondig, mét de inwoners, te evalueren''.

 


Foto: Digitaal Dagblad