'VVD beloond voor jarenlange inzet beter afvalbeleid'

mainImage
'VVD beloond voor jarenlange inzet beter afvalbeleid'

De lokale VVD heeft het voor elkaar. Het afval in Leidschendam-Voorburg wordt, als het aan de gemeente ligt, binnenkort gewoon weer wekelijks opgehaald. Vanaf het begin heeft de VVD campagne gevoerd tégen het nieuwe afvalbeleid en vóór het herinvoeren van wekelijks ophalen. Voorburgs Dagblad sprak met VVD-fractievoorzitter Louise Kortman, die zich de afgelopen jaren onvermoeibaar hard heeft gemaakt voor een beter afvalbeleid.

Blij en opgelucht? VVD maakt een verkiezingsbelofte waar. 

,,Ik ben heel erg blij dat er nu een collegevoorstel ligt om het afval weer wekelijks op te halen. Let wel, de gemeenteraad moet er nog over stemmen, maar de plannen liggen er nu echt. Hier heb ik samen met mijn fractiegenoten van de VVD jaren voor gevochten. We zijn beloond voor onze jarenlange inzet''.

Je hebt jarenlang je nek uitgestoken op dit onderwerp en honderden mensen gesproken. Heb je al veel reacties gehad nu het je is gelukt?

,,Ja, die stromen binnen. Dat deden ze al tijden, het onderwerp leeft echt in onze gemeente. Foto’s van vuil en klachten over de slechte service zijn de laatste dagen veranderd in felicitaties en bedankjes. Het is echt heel fijn om te zien dat mensen de inzet van de VVD op dit onderwerp waarderen. Dat sterkt ons om hiermee door te gaan. Na dit raadsvoorstel is de gemeenteraad aan zet om er nog over stemmen''.

Waarom vindt de VVD dit zo’n belangrijk onderwerp?

,,Afval ophalen en het schoon houden van de gemeente is een kerntaak van de overheid. Dat moet goed worden uitgevoerd. Het nieuwe beleid is te snel en te ondoordacht ingevoerd. Alles werd erop gericht zo snel mogelijk minder kilo’s restafval te krijgen zonder de faciliteiten in milieuparkjes uit te breiden of op orde te brengen. Wat werd vergeten is dat er achter dat afval gewone mensen en gezinnen zitten. De service aan de inwoners is totaal vergeten en de gemeente leefde in een papieren werkelijkheid. 250 Meter afstand tot een afvalcontainer lijkt op papier best te doen, maar als je slecht ter been bent en een zak van een paar kilo moet tillen is dat echt anders. En wat te denken van een gezin met 3 jonge kinderen in de luiers. Dan is eemaal in de twee weken ophalen absurd. De resultaten van dat alles zien we nu elke dag op straat. En bovendien bleek het nieuwe systeem helemaal niet te zorgen voor het gewenste hogere scheidingspercentage.''.

De VVD is zich altijd hard blijven maken voor het wekelijks ophalen. Dat lijkt nu gelukt. Is de afvalproblematiek nu voorbij?

,,Dit is een grote stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet, er ligt ook een milieudoelstelling voor hergebruik van grondstoffen.Tot twee jaar terug werd afval wekelijks opgehaald, lagen er geen hopen afval naast containers en hadden we nog onze eigen milieustraat. Dat is allemaal in sneltreinvaart verdwenen. De milieu opbrengsten van het Nieuwe Inzamelen bleven bedroevend achter. Het kost echt veel tijd en moeite om dat weer te repareren. Ik blijf hier de komende jaren nog veel werk aan hebben''.

Hoe nu verder?

,,De VVD wil een systeem met hoge service tegen lage kosten. Wat ons betreft ligt de toekomst in nascheiden. Papier en groenafval worden gescheiden thuis opgehaald, maar plastic, melkpakken en restafval kunnen dan gewoon in één container. Dat wordt allemaal gescheiden bij de afvalverwerker en zo haal je een veel hoger percentage gescheiden afval, goed voor milieu en duurzaamheid. In Rotterdam en Leiden gaan ze hier al mee beginnen. Maar voordat dat helemaal werkt moet er wel een tussenoplossing komen. Wat mij betreft is het kernwoord daarbij ‘maatwerk.’ Laten we niet weer de fout maken om in 1 keer in de hele gemeente opeens iets nieuws in te voeren waar niemand op zit te wachten. De gemeente moet in gesprek met inwoners en per wijk of buurt kijken wat per wijk goed werkt. De VVD blijft hier bovenop zitten''.

Door Bart Bakker


Foto: Digitaal Dagblad