'Veel interesse voor toekomst Damcentrum'

mainImage
'Veel interesse voor toekomst Damcentrum'

Onlangs ging de PvdA in gesprek met inwoners en ondernemers over de toekomst van het Damcentrum. In het Veur Theater werd tijdens een goed bezochte bijeenkomst aan tafels gediscussieerd over de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en economie. Er werden veel concrete ideeën aangedragen en er vonden aan de tafels ook levendige onderlinge discussies plaats.

De inwoners gaven onder andere aan dat Leidschendam-Zuid nadrukkelijk betrokken moet worden in het Masterplan Damcentrum, dat het Veur theater een onmisbare rol speelt voor de onderlinge verbondenheid van inwoners en wezen op de verschillende oplossingen voor de bereikbaarheid die zijn aangedragen en die door de gemeente moeten worden opgepakt.

Delroy Blokland, raadslid van de PvdA: “Dankzij deze avond heeft de PvdA fractie een beter beeld gekregen van wat er leeft, wat de inwoners verwachten van de gemeente en welke besluiten er moeten worden genomen. Wij zijn erg blij dat zoveel mensen een avond vrij hebben willen maken om met ons en elkaar in gesprek te gaan over het Damcentrum”.

De PvdA zal de uitkomsten van de avond aanbieden aan wethouder Bouw en ook delen met de andere politieke partijen in de gemeenteraad. In 2019 komt het College met een nieuw Masterplan Damcentrum om richting te geven aan de toekomst van het centrum.

Diegenen die niet aanwezig konden zijn kunnen hun ideeën ook mailen naar [email protected]


Foto: Digitaal Dagblad