Scherpe visie van Louise Kortman (VVD) op de 'Rijnlandlaan'

mainImage
Scherpe visie van Louise Kortman (VVD) op de 'Rijnlandlaan'

Het project Rijnlandlaan staat komende week op de agenda van de gemeenteraad. Het project behelst de bouwplannen basisschool Dijsselbloem, middelbare school VMBO het Veurs, een turnhal, kinderdagverblijf Pinkeltje en 48 appartementen.

Bewoners hebben vanaf de start van het project gepleit voor meer groen, minder woningen en vergroting van de speelruimte van de basisschool Dijsselbloem.

Twee en een half jaar geleden werden door het college zelfs nog containerwoningen voorgesteld. Gelukkig is hier gewone woningbouw voor in de plaats gekomen. VVD Fractievoorzitter Louise Kortman benoemt dat de betrokkenheid van bewoners en de scholen van grote invloed is geweest. Kortman:” Voor de VVD zijn huizen voor doorstroming van belang. Starters en senioren krijgen dan ook de kans door te groeien binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.”

Tijdens de inloopavond in 2017 werd het toenmalige project Rijnlandlaan gepresenteerd. Massaal, teveel woningen en weinig speelruimte, was de reactie van omwonenden.

Kortman:”De flats werden als dikke chocoladerepen gepresenteerd.” De scholen stonden te dicht op elkaar en er bleek behoefte aan meer speelruimte en groen. De VVD heeft geluisterd naar bewoners en heeft in de raad met de insprekers naar andere mogelijkheden gezocht. De belangrijkste wijziging in de openbare ruimte in het plan is de groenstrook tussen de Hendrik van Boeijenlaan, die overgaat in de brede groene berm van de singel langs de Prinses Irenelaan. De singel wordt verbreed en het is het voornemen om een waardevolle bomengroep langs het water te plaatsen'', aldus Louise Kortman.

Ook bewoners voelen zich gehoord. ”Zoals het plan nu voorligt hebben we er vrede mee maar er moeten nog wel puntjes op de 'i' worden gezet!” aldus de woordvoerder namens de bewoners en inspreker in de gemeenteraad. Kortman: “Voor de inwoners is het van belang dat er ruimte is gecreëerd door vermindering van het aantal woningen, meer speelruimte voor de scholen  en meer ruimte en aandacht voor het openbaar groen. Het is van belang dat naast de bouw er voldoende groen en water wordt teruggebracht.”

Kortman benadrukt: ”En dat is precies wat in het raadsvoorstel benoemd wordt. Het voornemen is namelijk om in samenspraak met bewoners te communiceren over de nadere invulling van de openbare ruimte en het bouwplan voor woningen, Veurs Voorburg en Pinkeltje. Van belang is dat bewoners worden betrokken bij de invulling van het openbaar groen en er rekening gehouden wordt met bewoners tijdens de bouwwerkzaamheden.”


Foto: Digitaal Dagblad