PvdA: Begroting 2019: Sociaal, duurzaam en ambitieus

mainImage
PvdA: Begroting 2019: Sociaal, duurzaam en ambitieus

De PvdA Leidschendam-Voorburg vindt dat de begroting voor 2019 ambitie toont, zeker op sociaal vlak. Tijdens de alge en beschouwing zet de PvdA in op duurzaamheid met gasloze wijken en het stimuleren van fietsen. De PvdA wil een sterke bibliotheek en is daarom tegen een bezuiniging op de bieb zonder goed plan over de toekomstige taken en huisvesting.

Fractievoorzitter Jochem Streefkerk is tevreden met de begroting: “We zijn in deze coalitie gestapt om een aantal voor ons belangrijke sociale onderwerpen geagendeerd en gerealiseerd te krijgen. En daar zien we in deze begroting de eerste resultaten van.”

De sociale inzet van de PvdA in de huidige coalitie is duidelijk herkenbaar in de begroting 2019. Het invoeren van gratis openbaar vervoer voor 65+’ers met een Ooievaarspas, een collectieve ziektekostenverzekering voor alle inwoners in onze gemeente met een inkomen tot 130%, het permanent maken van het programma Jongeren in de Lift en de inzet om de gemeente in lijn met het Klimaatakkoord klimaatneutraal te maken. De PvdA zet in op duurzaamheid en roept het college op om te starten met het van het gas halen van bestaande woningen en in de planvorming daarvan ook inwoners te betrekken. De PvdA wil fietsen stimuleren en heeft daarom een motie ingediend om meer fietsenstallingen te realiseren in het Damcentrum, De Julianabaan en de Mall of the Netherlands.

De taakstelling op de bibliotheek is iets waar de PvdA zich ernstig zorgen over maakt. De PvdA vindt dat de functie van de bibliotheek behouden moet blijven en zelfs verder moet worden versterkt. Het doorvoeren van een forse taakstelling zonder dat hier een inhoudelijk plan aan ten grondslag ligt, is wat de PvdA betreft niet voldoende. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat het Veur Theater behouden blijft. Het theater heeft een belangrijke functie in het Damcentrum, voor de sociale cohesie, cultuureducatie voor onze kinderen en om mensen met een smalle beurs ook te kunnen laten genieten van cultuur. De PvdA steunt daarom een voorstel om in 2019 subsidie aan het theater te verstrekken en om de mogelijkheden daarvoor voor de jaren daarna te onderzoeken. En de PvdA heeft een motie ingediend om niet op de bibliotheek te bezuinigen vóór er een inhoudelijk plan ligt, waar we als gemeente met de bibliotheek naartoe willen.


Foto: Digitaal Dagblad