Monica Velu op barricaden voor Starrevaartplas en Leidschendammerhout

mainImage
Monica Velu op barricaden voor Starrevaartplas en Leidschendammerhout

De laatste ontwikkelingen rondom het  stukje natuur tussen De Star (het bedrijventerreintje na de sluisjes) en de Starrevaartplas en Leidschendammerhout doet bij GBLV-raadslid Monica Velu  de wenkbrauwen fronsen.

,,In bovenstaand gebied blijkt Staatsbosbeheer afgelopen najaar ook de zaag gehanteerd te hebben, met verwoestende gevolgen'',aldus Velu. ,,Wij werden getipt door en bewoonster. Waarvan we ook bijgaande foto's ontvingen. Hele stukken bos zijn gekapt, terwijl de terreinen buitengewoon slordig zijn achtergelaten o.a. met diepe tractorsporen in de bermen en weides en her en der staken van dode bomen, die een naargeestige uitstraling geven''.

,,In het gebied broeden verschillende vogels (havik, bruine kiekendief, buizerd) en het gebied trekt zelfs internationale vogelaars Naar blijkt heeft SBB het onderhoud van de Starreveldplas en omgeving enkele jaren
geleden overgenomen. De bewoonster schrijft dat voor deze wisseling van de wacht er dusdanig beheer van de vogel- en waterstand was, dat er voor werd gezorgd dat behalve wintergasten als smient, dodaars, slobeend, nonnetje, kuifeend, brileend. Dit geldt ook voor veel soorten waadvogels (zoals lepelaar, tureluur, grutto, wulp, goudplevier, regenwulp die  hier tijdens het voor-, najaar en de (zachte) winters konden verblijven. Dat is helaas verleden tijd aan het worden, omdat de plas niet meer op gewenste diepte, al naar gelang het trekseizoen gehouden wordt''.

Monica Velu stelde daarom de volgende vragen aan het College.

1. Heeft Staatsbosbeheer of de provincie contact gehad met onze gemeente over de bomenkap?
2. Wat is de reden van deze kap (Essentak-sterfte of anders)?
3. SBB schijnt 4.000 bomen te willen herplanten. Is er al een herplantplan bekend bij onze gemeente?
4. En waarom is het gebied zo desolaat achtergelaten? Is daar een speciale reden voor?
5. Is er niet naar flora en fauna gekeken bij deze ingreep? Het lijkt erop dat dit niet gedaan is. Waarom niet?
De eerste reactie van de Griffie is dat ze meer tijd nodig hebben om deze vragen te beantwoorden.

Door Bart Bakker


| Foto: Digitaal Dagblad