Nieuwe politieke beweging op komst in Ldam-Vbg?

mainImage
Nieuwe politieke beweging op komst in Ldam-Vbg?

Komt er een nieuwe politieke partij of een nieuwe politieke beweging aan in Leidschendam-Voorburg? Dat is een interessante vraag, omdat het zogenaamde Platform 'Lokale Democratie Leidschendam Voorburg' steeds zichtbaarder wordt. Het gaat hier om een onafhankelijk burgerinitiatief.

,,Een kernteam van betrokken inwoners is al enige tijd bezig dit op te bouwen en er invulling aan te geven. Dit kernteam bestaat uit Michiel Steffelaar, Hans van Ierland, Jan van Vliet, Marten Koen, Jan van der Valk en Theo Senden'', meldt de website van dit platform, dat onlangs door de gemeente is uitgenodigd om eens te komen praten. Op de website is tevens te lezen dat  het Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg  een bijdrage wil leveren aan zowel de landelijke als lokale visie op Lokale Democratie en wil in de gemeente Leidschendam-Voorburg Lokale Democratie bevorderen.

Verder wil het een bijdrage leveren aan positieve betrokkenheid van inwoners bij de gemeente en op die manier een prettig leefklimaat bevorderen.

Normaal gesproken zouden de huidige politieke partijen aan deze doelstelling moeten voldoen. Kennelijk is er toch een behoefte bij inwoners om dit zelf te gaan organiseren. De toekomst zal leren of dit Platform bestaansrecht heeft. Op 16 november vindt de Dag van de Lokale Democratie plaats. Een aantal leden van het Platform zal daar naar toe gaan om ideeën op te doen, ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen en de op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Door Bart Bakker


Foto: Digitaal Dagblad