D66 stelt vragen over geluidstoename

mainImage
D66 stelt vragen over geluidstoename

D66 stelt vragen over geluidstoename

In Leidschendam-Voorburg heeft 1 op de 7 inwoners last van geluid in 2016. De helft daarvan heeft erge last. Deze cijfers staan in het Actieplan geluid gemeente Leidschendam-Voorburg 2018-2023; Beheersen van hinder door het omgevingsgeluid in de leefomgeving. Dinsdag besprak de gemeenteraad dit actieplan en spraken bezorgde bewoners over de hinder in tijdens het Raadsforum. Geluidshinder kan zelfs zo erg zijn dat ze er niet van kunnen slapen.

In het actieplan wordt geconstateerd dat ‘in 2030 de knelpunten uit 2016 gehandhaafd blijven. Knelpunten zijn woningen met geluidsbelasting boven de drempel. Met andere woorden 1 op de 7 heeft last van geluid en blijft er last van houden.

Langs de Prinses Mariannelaan in de buurt van de Binckhorst is zelfs een toename van 28%. Oorzaak: het toegenomen verkeer in 2030. Immers, in de Binckhorst worden 4500 woningen gebouwd.

D66-raadslid Charlotte Bos: ‘Bewoners hebben nu al last van het vele verkeer, ze uiten hun zorgen over het geluid in de krant, op social media. Meer verkeer geeft meer fijnstof. Voor fijnstof is geen save level, fijnstof is nooit gezond!’

Reden voor de fractie D66 om het college te vragen knelpunten en de bewoners serieus te nemen en extra inspanning te plegen om dit knelpunt en alle die zullen ontstaan, op te heffen.

Bron: D66 Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad