CDA wil graag in het College

mainImage
CDA wil graag in het College

Het CDA is vanochtend eveneens een verklaring gekomen omtrent het advies van informateur Jan Anthonie Bruin, die inmiddels onder vuur ligt bij Gemeentebelangen. Het CDA zegt het volgende over zijn advies voor een nieuw College in Leidschendam-Voorburg.

Op verzoek van de Gemeenteraad heeft informateur Jan Anthonie Bruijn onderzocht welke partijen een stabiel college kunnen vormen waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. Zijn advies: vorm een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP.

Het CDA is zeer verheugd met het advies deel te gaan uitmaken van het college. Op 21 maart jl. gaven in vergelijking tot vier jaar geleden 17% meer kiezers ons hun steun. We zijn de derde partij in Leidschendam-Voorburg geworden.

De VVD is de grootste. De PvdA en CU-SGP hebben net als het CDA meer stemmen gekregen en hun zetelaantal behouden. Een college in deze samenstelling kent geen verliezers. Samen zijn er 18 zetels. Voor deze meerderheid geldt ook dat iedere deelnemer even belangrijk is.

Bereikbaarheid en een oplossing voor de afvalproblematiek zijn voor ons belangrijke punten. We willen door met duurzaamheid en de toegang tot woningmarkt verbeteren, ook voor mensen met een klein inkomen. Ons streven is een programma op hoofdlijnen waarmee er ruimte is voor anderen om met goede voorstellen te komen voor Leidschendam-Voorburg en zijn inwoners, zonder oog te verliezen voor gezonde overheidsfinanciën.

Fractievoorzitter Juliette Bouw: “Het CDA is informateur Bruijn zeer erkentelijk voor zijn onderzoek. Op papier waren er verschillende mogelijkheden, maar ik moet zeggen: dit is een heel werkbaar advies. Ik heb zin in de formatiefase!”

 


Foto: Digitaal Dagblad