CDA: 'Aanvullende maatregelen om stofoverlast te voorkomen'

mainImage
CDA: 'Aanvullende maatregelen om stofoverlast te voorkomen'

Naast Gemeentebelangen heeft nu ook het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het College inzake de sloop van het CBS-gebouw.

,,Op 3 juli heeft het college mondelinge vragen beantwoordt over de sloop van het oude CBS gebouw'', meldt het CDA.  Op 3 juli diende het CDA hier technische vragen over in (beantwoording 10/07). Naar aanleiding van beide beantwoordingen stelt het CDA de volgende schriftelijke vragen
aan het college.
1. In de mondelinge antwoorden gegeven op 03/07 wordt gesproken over ‘slopen volgens vergunning’. In de antwoorden van 10/07 wordt gesproken over een ‘sloopmelding’. Is er nu sprake van een sloopmelding, -vergunning of beide? Wilt u de desbetreffende melding en/of vergunning meesturen met uw beantwoording?
2. Deelt de college de mening van het CDA dat de aanhoudende stofoverlast voor omwonenden en ondernemers een overtreding is van art. 8.5 van het Bouwbesluit? Zo nee, waarom niet?
3. Hoe bepaalt handhaving dat genomen maatregelen ter voorkoming van stofoverlast onvoldoende zijn en dat de sloper ‘meer en beter moet sproeien’?
4. Hoe verklaart het college dat toezicht herhaaldelijk aanwijzigingen aan de sloper heeft moeten geven voor het meer en beter sproeien?
5. Waarom heeft toezicht geen aanwijzingen gegeven voor het toepassen van
alternatieve sloopmethoden en/of aanvullende maatregelen zoals afdekking of windreductieschermen om stofoverlast buiten het terrein te voorkomen?
6. Deelt het college de mening van het CDA dat er per direct aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om stofoverlast buiten het terrein te voorkomen?
7. Is het college bereid bij de sloper aan te dringen op deze aanvullende maatregelen en bij herhaalde overtreding sanctionerend op te treden?


Foto: Digitaal Dagblad