Toelichting op bestemmingswijziging Dobbelaan

mainImage
Toelichting op bestemmingswijziging Dobbelaan

De heer Van Lier (voorzitter Stichting HetHuis) geeft dinsdagavond in Huize Swanensteyn vanaf 19.00 uur een korte toelichting op de recente ontwikkelingen over een bestemmingswijziging van de locatie Dobbelaan 10. Stichting Hethuis is een initiatief van ouders van jonge volwassenen met één of meer beperkingen. Het doel is een plek creëren waar hun kinderen kunnen wonen en werken en op een zo zinvol mogelijke manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar werk en wonen, begeleiding en verzorging op een duurzame wijze een eenheid vormen. De bijeenkomst is informatief van aard.

Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad