Politie Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat zij zijn gestart met het digitale bonnenboekje.
Dit betekent dat een smartphone wordt gebruikt om een mini-proces-verbaal te maken. Er wordt geen papieren bon meer uitgeschreven. Via de smartphone kan de politie ook informatie opvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en (in de toekomst) ook uit het rijbewijsregister. Wanneer een digitale bon wordt uitgeschreven voor een parkeerovertreding, dan komt er een nieuwe Mededeling van Beschikking. Nu is dit een afschrift van de handgeschreven bon, het zogenoemde geeltje. Bij het uitschrijven van een digitale bon wordt dit geeltje vervangen door een label dat om een ruitenwisser, een handvat of om een dakrail van een auto aangebracht kan worden. Denk hierbij aan een kofferlabel dat door vliegmaatschappijen wordt gebruikt. Dit label is dusdanig gemaakt dat het bij verwijdering stuk gaat. Gegevens zoals de aard van de overtreding, het bedrag en de naam van de verbalisant worden pas bekend als de sanctie is ontvangen. Het duurt ongeveer zes dagen voordat de kentekenhouder de sanctie thuis krijgt.

De nieuwe werkwijze komt voort uit de wet Digitale Handhaving Veel Voorkomende Overtredingen, die sinds november 2014 van kracht is, en heeft tot gevolg dat de administratieve afhandeling op straat sneller en eenvoudiger verloopt en dat een bekeuring veel sneller op de deurmat van de bekeurde ligt.

Foto: Deze bekeuringen zijn vanaf heden verleden tijd.

Reageer op dit artikel