Het College heeft met de vertegenwoordigers van belanghebbenden samengewerkt om te komen tot een integraal plan voor het Huygenskwartier. De afsluiting van de Van Schagenstraat wordt daarbij als pilot opgepakt. Walters Rosbenders komt namens Gemeentebelangen met een verklaring over de onrust.

“Daar lijkt nu wat commotie over te ontstaan, alsof het een donderslag bij heldere hemel is,” zegt hij.  ,,In 2014 heeft de gemeenteraad (met een meerderheid van VVD, GBLV, D66 en CU/SGP) echter al ingestemd met het Verkeers- en Vervoersplan, waarin de afsluiting van de Van Schagenstraat ook was opgenomen. In een recente bijeenkomst van het Ondernemersfonds is, naar ik begrepen heb, de afsluiting ook aan de orde geweest. Zo’n pilot lijkt mijn fractie prima. Ik zie mooie kansen om de aantrekkelijkheid van de Van Schagenstraat een impuls te geven als de terrasmogelijkheden daar bijvoorbeeld worden vergroot. Gemeentebelangen zal wel kritisch zijn op de bewegwijzering naar alternatieve parkeermogelijkheden: het aantal parkeerplaatsen neemt af, als er elders geen aanvullende maatregelen worden genomen. Ook de invalidenparkeerplaatsen moeten niet vergeten worden. De verkeersveiligheid in en de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier zullen in ieder geval toenemen verwachten wij.”

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!