Er komt weer een papieren versie van de ouderengids. Deze gids zal beschikbaar zijn via de wijkverenigingen, huisartsen en de bibliotheek. De motie van Gemeentebelangen over het opnieuw drukken van de ouderengids is door de gemeenteraad aangenomen.

De papieren ouderengids komt weer terug, alleen de wijze van distributie zal veranderen. Wijkverenigingen, bibliotheek en de huisartsen zullen als uitgifte punt dienen voor de gids. Theo Senden van wijkvereniging Damsigt gaf in de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden aan dat wijkverenigingen een actieve rol willen spelen in de preventie van de zorg voor hun leden. Het verstrekken van een ouderengids is daarbij een goede eerste stap.

“GBLV is een lokale partij met hart voor de ouderen in onze gemeente. Met het raadsbesluit om een ouderengids op papier beschikbaar te stellen is er weer duidelijkheid voor onze ouderen. De gids wordt beschikbaar gesteld via wijkverenigingen, bibliotheken en huisartsen. GBLV is blij dat de wijkverenigingen hebben aangegeven om actief betrokken een rol te spelen in de preventieve zorg voor wijkbewoners in dit geval ouderen”, aldus raadslid Freek Steutel

Foto: Freek Steutel en commissielid Marien van Wijk bekommeren zich om de ouderen.

Update: Naar aanleiding van ons artikel van vanochtend stuurde Mary Oosterveer de volgende ingezonden brief aan onze redactie.

Geachte redactie van het Voorburgs Dagblad. Ik ben geschrokken van uw artikel van vandaag over de Ouderengids, die namelijk helemaal niet terugkomt. Er is besloten dat in de WoeJ boekjes enige aanvulling zal plaatsvinden m.b.t. adressen en telefoonnummers die de gemeente belangrijk acht voor de ouderen en deze boekjes in de wijkcentra worden gelegd. De Ouderengids van 2010 bestond uit 130 bladzijden met vermelding van niet alleen gemeentelijke informatie maar ook diverse instanties e.d. waar de ouderen hun informatie vandaan konden halen. In 2013 publiceerde Gemeentebelangen dat deze partij voorstander was voor versterking van het ouderenbeleid en ook vóór behoud van informatie naar ouderen op papier.

Gemeentebelangen heeft tijdens de Raadsvergadering tegen de motie Hohage gestemd, dus tegen de heruitgifte van de Ouderengids zoals deze in 2010 was uitgegeven. Raadslid Freek Steutel bekommert zich dus helemaal niet om de ouderen. Bovendien moeten de ouderen nu naar de wijkcentra om informatie te halen terwijl de voormalige Ouderengids aan huis werd bezorgd.

Mary Oosterveer.

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!