De ontwikkeling van sociale woningbouw bij locatie Overgoo in Leidschendam gaat mee in de bredere ontwikkeling van gebied zodat er permanente woningen gebouwd worden die passen bij de rest van de omgeving.

Op 5 juli 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat er zo snel mogelijk woningen gebouwd moesten worden bij de locatie Overgoo omdat er veel mensen zijn die wachten op een woning. Dit zouden tijdelijke woningen worden voor statushouders, studenten en jongeren. Nu is er een projectontwikkelaar die in het gebied woningen wil bouwen. Deze ontwikkelaar heeft voorgesteld om de sociale woningbouw mee te nemen in zijn bouwplan, zodat het hele gebied integraal ontwikkelt kan worden. Dit betekent dat er in plaats van tijdelijke woningen voor 10 jaar, definitieve woningen worden gebouwd die passen bij de rest van het gebied.

De gemeenteraad heeft eerder besloten om tijdelijke woningbouw op deze locatie mogelijk te maken omdat dat sneller gerealiseerd zou kunnen worden. Voorwaarde voor deze nieuwe aanpak is dan ook dat de woningen er zo snel mogelijk komen. Hierover worden afspraken gemaakt die staan in een intentieovereenkomst die begin 2017 wordt ondertekend. Daarna kan gestart worden met de uitwerking van de plannen en komt er een inloopavond voor omwonenden.