Omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen op de Dijsselbloem heeft het College en de gemeenteraad een brand brief gestuurd over de komst van statushouders in de straat. In de uitvoerige en door zes bewoners ondertekende brief worden maar liefst 18 bezwaarpunten genoemd wat de komst van (ex) asielzoekers zou betekenen, die rondom de school sociale huurwoningen zouden betrekken.

Men vindt tevens  de Dijsselbloem met voorrang nieuwbouw dient te krijgen. ,,Een kostenbesparende situatie is als de nieuwe Dijsselbloem aan de Rijnlandlaan wordt gebouwd, zoals ook ooit de school is beloofd, want dan hoeven de leerlingen niet verplaatst te worden naar dure noodopvang,” aldus de brief. ,, De huidige Dijsselbloem aan de Delflandlaan kan dan plaatsmaken voor ofwel het Veurs Voorburg, ofwel voor degelijke duurzame bouw van woningen voor velerlei groepen. Ten tweede geven wij de voorkeur aan de bouw van een school aan de Rijnlandlaan, zoals het Veurs Voorburg dat een andere plek zoekt voor uitbreiding. Ten derde, mócht er sprake zijn van huisvesting van statushouders aan de Rijnlandlaan, dan zijn wij voor een duurzame bouw van degelijke woningen waarin zowel doorstromers als starters en statushouders zich kunnen vestigen. Het genoemde aantal van 150 statushouders aan de Rijnlandlaan achten wij extreem boventallig, aangezien er dan een concentratie plaatsvindt die onwenselijk is om redenen van integratie, acceptatie en veiligheid. Er is onlangs al sprake geweest van een bedreigende situatie op De Dijsselbloem toen statushouders zonder afspraak een kleuterklas binnenkwamen en ter plekke direct onderwijs eisten voor hun kinderen.”

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!