Mary Oosterveer, die in het verleden regelmatig insprak bij commissie- en raadsvergadering, is het helemaal  eens met  fractie Hohage dat de gemeente Leidschendam-Voorburg  geen goed ouderenbeleid heeft.

,,Het  herinvoeren van de Ouderengids zoals deze werd uitgegeven in 2010-2011 zou al een goede start zijn om de ouderen van de voor hen zo belangrijke informatie te voorzien”, aldus Mary Oosterveer. ,,De ouderen konden zelfstandig contact opnemen met de daarin genoemde instanties. Dit voorkwam vele telefoontjes en onnodige huisbezoeken. Bij het ontbreken van een dergelijke gids weet men nu niet welke mogelijkheden er voor hen zijn”.

,,De gemeente schuift nu deze verantwoordelijkheid af op Stichting Woej. Deze stichting heeft slechts éénmaal  de ouderen boven de 75 jaar (en niet boven de 65 jaar) van summiere informatie voorzien. De gemeente  heeft informatieplicht en dit hoort niet alleen via Woej, een plaatselijke krant en/of internet plaats te vinden.  Bovendien  legt de gemeente nu de verantwoordelijkheid voor informatie bij de vrijwilligers van Woej die hier niet voor zijn opgeleid en andere taken op zich hebben genomen voor de ouderen die zij heel goed uitvoeren. Reeds zesmaal heb ik ingesproken tijdens commissievergaderingen en gepleit voor heruitgifte van de Ouderengids. Helaas: ik werd aangehoord maar er werd niet naar mij geluisterd”.

,,Zelfs een ingediende motie van fractie Hohage tot het herinvoeren van een Ouderengids werd  verworpen. Het zou zelfs kunnen dat het honoreren van deze motie fractie Hohage niet werd gegund. Een andere reden om deze motie te verwerpen is niet te bedenken. Dat de bevolking van onze gemeente uit 20% van de 78.000 inwoners uit 65+-ers bestaat wordt gemakshalve aan voorbijgegaan. Ouderenbeleid bestaat dus in onze gemeente niet”.