De Bewonersgroep Veursestraatweg/Schakenbosch heeft een Manifest opgesteld. Via http://www.behoudparkschakenbosch.nl is het mogelijk een steunbetuiging te geven. Het Manifest is een petitie waarmee, nogmaals, aandacht wordt gevraagd van gemeenteraadsleden om zorgvuldig om te gaan met de kwaliteit van de leefomgeving in onze gemeente.

De kwaliteit van de leefomgeving in stedelijke gebieden in Nederland staat onder druk. Luchtvervuiling door hoge concentraties fijnstof, stress door geluidsoverlast en te weinig ruimte voor rust en ontspanning. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

De bewonersgroep, al vele jaren actief, vraagt herhaald aandacht voor de invulling van geplande projecten in de groengebieden, met name in het gebied Schakenbosch en de nabije omgeving (Vlietvoorde, Noorthey, Vliethaven, Bosrand).

Schakenbosch is een cultuurhistorisch park van onschatbare waarde voor onze gemeente. De ruimte van dit park (een van de laatste parken in Leidschendam-Voorburg!!)die nu gepland is voor de ontwikkeling van 325 woningen heeft onomkeerbare gevolgen voor de kwaliteit van zowel het park als de leefomgeving van omwonenden en inwoners van Leidschendam-Voorburg.

De beslissing tot volbouwen is eenvoudiger dan het oplossen van voorspelbare toekomstige problemen voor de inwoners van onze gemeente.

Om die reden pleit de Bewonersgroep voor een beleid dat in plaats van economisch gewin op de korte termijn recht doet aan de optimale leefbaarheid voor de inwoners op de langere termijn.

De Bewonersgroep roept op website www.behoudparkschakenbosch.nl.

bekijken, het manifest te lezen en de petitie in te vullen als steunbetuiging.

Cees Oosterbeek (omwonende)

Wout van Soest (Stichting Dierenweide)

Tjaard de Vries (omwonende)

Karen de Mos (omwonende)

Willy Smit (omwonende)

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!