Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2018 wensen. Wat een jaar 2017…… Op allerlei vlakken is het een bijzonder mooi jaar geweest maar niet geheel zonder enig verdriet.  Er is een geliefde vriend ernstig ziek, een collega-makelaar ontsnapt aan de dood en een familielid overleed. Ook het overlijden van de Voorburgse journalist en presentator Joost Karhof was een intense schok.

We hebben in dezelfde klas op de Dalton in Voorburg gezeten en gedurende deze schoolperiode samen een geweldig project gedaan in Engeland. Ik vond het natuurlijk altijd enorm stoer om zo’n bekende Nederlander te kennen. En dan ineens, geheel onverwachts is Joost er niet meer….. Langs deze digitale weg wil ik zijn familie en iedereen die hem dierbaar is, condoleren en ontzettend veel sterkte toewensen. Op dit soort momenten sta je ook weer extra stil bij je eigen situatie.

Goede voornemens voor 2018?

Wacht niet op ‘later’. Terug naar de werkvloer. Na een jaar vol turbulentie op de woningmarkt is het weer tijd om vooruit te kijken. Het consumentenvertrouwen is toegenomen, de economie is gegroeid en er is een dalende werkeloosheid geconstateerd.

Vaak is mij in 2017 gevraagd of we niet weer in een zeepbel terecht gaan komen door de stijgende huizenprijzen. De markt heeft echter jarenlang stilgestaan en ging zelfs behoorlijk achteruit. De vraag die er nu is, is mijns inziens grotendeels een behoorlijke inhaalvraag.  Gedurende de crisisperiode bleef men zitten waar hij of zij zat en was er nauwelijks een verhuisbeweging waarneembaar.

Deze inhaalslag, vanwege het toegenomen consumentenvertrouwen, de groeiende economie en de zekerheid dat men een baan kan behouden (uitzonderingen uiteraard daargelaten) was dan ook wel nodig.

De verwachting is dat de markt dit jaar nog wel zal stijgen, maar dit zal minder vaak gebeuren als in 2017. Dan doel ik onder andere op de prijzen van de huizen.

De afgelopen jaren zijn er door de overheid maatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen zich diep in de schulden steken. De regels hoeveel je mag lenen, zijn behoorlijk strenger geworden en er is een aflosverplichting gekomen. Dat hadden ze wat mij betreft al veel eerder mogen voorschrijven.

Bij het lenen van geld dient er mijns inziens altijd een aflosschema te zijn. Zo kijk ik er niet alleen vandaag tegenaan, dat heb ik altijd al essentieel gevonden. Mijn eerste woning kocht ik toen ik 22 jaar was. Van mijn ouders heb ik altijd meegekregen dat ik pas iets kon kopen als de kosten koper en de inrichting waren gespaard. Ik heb dus zelf nooit kosten koper en inrichting mee gefinancieerd, ook niet toen dat nog gebruikelijk was. (Ik ben inmiddels 48 jaar, dus het is al heel wat jaren geleden…..).

Het hebben van eigen geld is nu een voorwaarde om te kunnen kopen. (Kosten koper is namelijk niet meer mee te financieren).

We merken nu wel dat het woningaanbod opdroogt en dat er schaarste ontstaat. Er is meer vraag dan aanbod. Dat baart me wel enige zorgen.

Dat is ook de reden waarom er (in een bepaald prijssegment) wordt overboden bij woningen. Dit geldt overigens niet voor woningen in ieder prijssegment. Er staan ook nog steeds woningen te koop waar minder makkelijk een koper voor te vinden is.

De krapte op een groot deel van de huizenmarkt blijft. De vraag blijft voorlopig groter dan het aanbod. In de populaire steden worden inmiddels minder woningen verkocht omdat er weinig op de markt is/komt, met name voor de starter en jonge gezinnen onder de 200.000 euro.

Vanwege de (on)betaalbaarheid van woningen zullen de huizenprijzen naar verwachting minder hard stijgen. Vanwege deze onbetaalbaarheid is het kopen van een woning onbereikbaar voor veel mensen. In mijn eigen kantoor hebben we dan daar ook veel mee te maken.

Voor een aantal jonge starters, (met echt een goede baan), is kopen onbereikbaar. Dan doel ik op de prijsklasse rond de 275.000 in de leuke en populaire wijken van Den Haag en Voorburg. We hebben voor hen al enorm vaak meegedaan met inschrijvingen, maar er is altijd weer iemand die NOG meer wil/kan betalen. De moed zakt hen nog niet in de schoenen, maar het geeft wel aan dat er in dit prijssegment een enorme schaarste is ontstaan.  We hopen dat dit in 2018 iets minder zal worden. De tijd zal het leren.

Als aankoopmakelaar zorgen wij er altijd voor dat er realistisch wordt gekeken naar de waardering en dat de klant het hoofd koel houdt.

Een te hoge koopsom zorgt ervoor dat er nog meer eigen middelen moet worden ingebracht. Een bank financiert per slot van rekening slechts de getaxeerde waarde (en dit ligt veelal lager dan de koopsom). En dat is derhalve niet altijd in iedere situatie wenselijk.

Meer weten? Wij gaan graag met u in gesprek.

Benedikte Zijlstra is directeur/ eigenaar van Meijs & Alink NVM Makelaardij Consultancy .