Aan de Jupiterkade bevindt zich een locatie waar de gemeente Den Haag statushouders – vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning – gaat huisvesten. Er komen op deze plek 120 mensen te wonen.

Het gaat om het voormalig braakliggend terrein op de hoek van de Binckhorstlaan en de Jupiterkade. Het terrein is eigendom van vastgoedbedrijf AM Vastgoed. AM Vastgoed stelt de locatie tijdelijk, voor 5 jaar, beschikbaar voor de huisvesting van 120 statushouders. Het terrein ligt op een paar honderd meter op de grens van Voorburg. De VVD fractie heeft hier vragen aan het College over gesteld, omdat de inwoners uit Leidschendam-Voorburg volgens hen niet goed en onvoldoende zijn geinformeerd.

Het terrein wordt ingericht met 30 tijdelijke woningen. Er komen op deze locatie alleen onzelfstandige woningen; dat betekent dat per woning 4 personen een keuken en een badkamer delen. Op deze locatie komen alleengaande mannen te wonen uit Syrië, Eritrea en andere landen. Sommigen van hen hebben gezinshereniging aangevraagd en zullen dus op termijn ergens anders bij hun familie of partner intrekken.

Op de locatie komt een huismeester, die toezicht houdt en het klein technisch onderhoud uitvoert. Bovendien is hij contactpersoon voor zowel de bewoners als omwonenden voor praktische zaken. De huismeester is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur op (070) 221 08 96. Buiten deze tijden kunt u een boodschap achterlaten. foto VD archief.