In navolging op de VVD is ook raadslid Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen op de barricaden gesprongen als het gaat om de plannen om 1.000 bomen te gaan kappen. ,,Dit is wel een heel bijzonder bericht”, aldus Klazenga. ,,Ik wil daarom precies weten wat hier aan de hand is. Hier moet actie tegen worden ondernomen”.

Klazenga stelde aan het College de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat de Provincie 1000 bomen wil/gaat kappen in Vlietland?

2. Zo ja, wanneer is het College hierover geinformeerd en wat heeft zij gedaan richting betrokkenen?

3. Er wordt gesteld dat het College geen partij is aangezien deze bomenkap valt onder de Boswet. Is het College het met ons eens dat er ook sprake dient te zijn van goed buurschap en dat informatie delen wenselijk had geweest?

4. Wat vind u van de rol die de Provincie speelt ook in relatie tot de eerder door mij gestelde vragen?

foto archief VD. Hans Peter Klazenga (rechts) wil de onderste steen boven hebben. Frenk Steutel (links) is zijn mederaadslid.