In navolging op de VVD heeft ook het CDA vragen aan het College gesteld inzake de uit de hand gelopen situatie met betrekking tot het afvalbeleid in Leidschendam-Voorburg.

Het gaat om vragen van de raadsleden Geurts en Geluk (CDA) over de plaatsing van afvalcontainers.  Het CDA heeft een afvalpeiling gehouden onder inwoners, die door 1.000 mensen volledig is ingevuld. Uit de peiling en de vele reacties die wij ontvangen van inwoners blijkt dat er praktische knelpunten zijn. Vandaar de volgende vragen:

  • Het CDA ontvangt signalen dat op diverse plekken in Voorburg-Midden parkeerplekken worden opgeofferd om afvalcontainers te plaatsen. Kunt een overzicht sturen van alle straten waar parkeerplekken zijn verdwenen en om hoeveel parkeerplekken het in totaal gaat?
  • Gaat de gemeente de verdwenen parkeerplekken opnieuw inrichten, om te voorkomen dat de parkeerdruk in de wijk nog groter wordt? Zo nee, waarom niet
  • Het CDA hoort tevens van inwoners dat niet alle containers toegankelijk zijn voor minder validen, zoals rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Sommige containers zijn op trottoirs of verhogingen geplaatst, waardoor er een fysieke drempel is en geen stoepverlaging of opritje in de buurt. Herkent u dit beeld? Bent u bereid om ervoor te zorgen dat alle afvalcontainers zo snel mogelijk toegankelijk zijn voor iedereen?
  • Wethouder Kist presenteerde na de verlaging van de inzamelfrequentie / halvering van de service voor inwoners direct vol trots klinkende cijfers over hoe de inzameling was verlopen. Hoe heeft hij dit onderzoek gedaan en kunnen deze cijfers en de eventuele bijbehorende rapportage aan de gemeenteraad verstrekt worden?
  • Wat is de stand van zaken omtrent het onderzoek hoogbouw? Het College heeft maanden geleden besloten niet langer mee te willen doen met het lopende onderzoek vanwege de traagheid. Waarom is deze nog niet beschikbaar en kan de wethouder toezeggen dat dit onderzoek uiterlijk in november beschikbaar is?

Foto Ap de Heus. Zo was de situatie onlangs in het Huygenskwartier. Zo komen er iedere week wel foto’s op onze redactie binnen van stapels losliggend afval door de gemeente.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!