Er is momenteel niet voldoende geld beschikbaar voor de nieuwbouw van het Veurs Voorburg aan de Rijnlandlaan. Dat stelt raadslid Philippine Hohage van de gelijknamige eenmansfractie.  Er is volgens haar geen geld gereserveerd voor o.a. het bouwrijp maken van de grond en zij heeft daarom de volgende vragen aan het College gesteld.

1. Is het college bekend met de raadsbrief van 15 augustus 2017 (1924033 / 1938515)? Hierin meldt het college dat er voldoende geld is voor de nieuwbouw van het Veurs Voorburg.
2. Hoe kan het dat er nu onvoldoende financiën zijn voor de nieuwbouw van het Veurs Voorburg?
3. Weet het college nu, 10 januari 2017, wat de staat van de financiën van de gemeente Leidschendam-Voorburg is?
4. Zo ja, wat zijn de exacte kosten voor de nieuwbouw van het Veurs Voorburg?
5. 5. Zo ja, kan de gemeente Leidschendam-Voorburg deze extra kosten bekostigen?
6. Zo nee, wat is de reden dat er geen goed zicht op de financiën van onze gemeente is?

foto VD. Philippine Hohage.