De coalitie heeft met de nieuwe naam en plannen voor het Historisch Centrum Voorburg in ieder geval één ding bereikt. Er wordt weer over het Oude Centrum gesproken De fractie van de VVD vraagt zich echter af of we wel zo blij moeten zijn met al die aandacht en of de plannen wel zo goed doordacht en door alle belanghebbenden gedragen worden. ,,Zo maakt Wethouder Rozenberg zelfs al drie dagen na de presentatie duidelijk dat de voorgestelde verhuizing van museum en raad financieel niet haalbaar is,” stelt raadslid Ton Overmeire. ,, Daarmee is één onderdeel van de uitvoeringsplannen meteen onderuit gehaald. De VVD vraagt zich af waarom hij dan nog wel voor 50.000 euro een onderzoek wil laten doen.”

Ook krijgt de fractie van de VVD veel berichten van bezorgde inwoners en ondernemers die bang zijn dat ze hun auto niet meer kunnen parkeren, dat hun winkels minder goed bereikbaar gaan worden of dat ze zich overvallen voelen over de naamswijziging terwijl ze net geïnvesteerd hebben in de vorige, nog recente, naam van het centrum,” aldus Overmeire. ,,Zelfs Artibrak leek tijdens de OpenRaad van een verhuizing nog niets te weten en ook een mogelijke verplaatsing van de markt naar het stationsplein kwam voor velen uit de lucht vallen. De VVD is erg bezorgd om al deze reacties. De verantwoordelijke wethouders wekten de suggestie dat alles goed doordacht en door iedereen gedragen was; het tegendeel lijkt echter de realiteit te zijn”.

De VVD zal vragen aan het college stellen over de onrust die in het Historisch Centrum is ontstaan en de ontwikkeling zeer nauwlettend blijven volgen. Het Centrum is te belangrijk om lichtvaardig te behandelen. Er moet gekeken worden naar alle kansen voor dit mooie gebied. Kansen op het gebied van recreatie, kunst en cultuur, maar ook naar kansen dichtbij van woon- en kantoorontwikkelingen. Woordvoeder Ton Overmeire: “Het Historisch Centrum Voorburg verdient een sterke positionering en een inrichting en winkelaanbod waarmee het zo aantrekkelijk mogelijk is om er te ondernemen en te verblijven. Een nieuwe naam kan daar misschien aan bijdragen maar alleen als die gedragen is door alle belanghebbenden en ondersteund wordt door goed doordachte en financieel haalbare maatregelen.”

Foto: Het Oude Centrum is onderwerp van diverse gesprekken.

 

Reageer op dit artikel