De gemeenteraad stemde onlangs in met een gedegen onderzoek naar de verbetering van de bereikbaarheid van de wijken rondom de Vlietoevers. D66 laat weten het belangrijk te vinden dat dit onderzoek alle aspecten belicht, namelijk de effecten op bereikbaarheid, duurzaamheid, economie en leefbaarheid. Tevens hecht D66 er waarde aan dat verschillende oplossingen worden bekeken en de kosten sterk in het oog worden gehouden. ,,Een nieuwe brug is geen doel op zich,” aldus de fractie. ,, Ondertussen kan er gewoon begonnen worden met de herontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. Dit is van groot belang voor de versterking van de gemeente als aantrekkelijke, groene woonplaats”.

Foto: Op sommige plekken is het goed toeven langs De Vliet.