Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) wordt verbouwd om woonruimte te bieden aan in totaal 175 statushouders en Hagenaars. Dit gebeurt op de grens van Voorburg-Noord.

,,In dit gebouw wordt ook ruimte gecreëerd voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld ambachtslieden”, aldus de gemeente Leidschendam-Voorburg in een digitale nieuwsbrief. ,, Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenaamde community. Deze gemeenschap is bedoeld om nieuwe Hagenaars een zo goed mogelijke start te geven in de stad”.

Op woensdag 24 januari vindt het eerste omgevingsoverleg plaats van 19.00 tot 21.00 uur. In dit periodieke overleg zijn onder andere de gemeente, stadsdeel Haagse Hout, omwonenden en ondernemingen in de omgeving, begeleiders en wijkagenten vertegenwoordigd.

Aanmelden voor het omgevingsoverleg

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het omgevingsoverleg? Stuur dan voor 22 januari een mail met uw gegevens naar het e-mailadres: [email protected] Vermeld hierbij dat het gaat om het omgevingsoverleg over de Anna van Hannoverstraat.

Open Huis op zaterdag 27 januari 2018

Op zaterdag 27 januari kunnen omwonenden in Den Haag en Voorburg  tussen 10.00 en 13.00 uur een kijkje nemen in een aantal woningen, een rondleiding krijgen en worden de activiteiten in de community verder uitgelegd. Medewerkers van de gemeente, de beheerder, huismeester, de welzijnsorganisatie en begeleiders zijn aanwezig voor toelichting en het beantwoorden van vragen.

Aanmelden voor het Open Huis

Woont u ook in de omgeving van de Anna van Hannoverstraat? Dan kunt u zich tot 22 januari opgeven voor het Open Huis via het e-mail adres: [email protected] Vermeld in uw mail uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

foto VD. 175 statushouders worden in het grote kantoorgebouw bij Voorburg-Noord ondergebracht.