Dames en heren. Beste wensen

Van harte welkom! Namens het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg wens ik u allen voor het nieuwe jaar 2018 alles goeds toe. Een voorspoedig jaar waarin u uw doelen en wensen realiseert, maar vooral gezondheid en geluk, samen met de mensen om u heen.

Ook voor alle organisaties, instellingen, scholen, kerken, verenigingen, bedrijven en ondernemers wens ik u een goed jaar toe en spreek ik de wens uit dat wij in inspirerende samenwerking ook in het komende jaar iets mogen betekenen voor onze burgers en dienstbaar kunnen zijn aan onze gemeenschappen in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg.

Verleden-heden-toekomst

De jaarwisseling is altijd zo’n moment waarop je even terug kijkt op het verleden, het voorgaande jaar, en vooruit blikt op de toekomst.

Om te weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Om het heden te begrijpen, moet je de geschiedenis kennen en weten wat er gebeurd is. De lessen vanuit het verleden, helpen je om nu de goede dingen te doen.

In Leidschendam, Stompwijk en Voorburg ligt veel historie verborgen en zijn er vele monumenten zichtbaar. Als je een wandeling maakt door onze gemeente dan vertellen al die verschillende plekken hun verhaal.

Loop je door de polders bij Stompwijk, dan ervaar je de laag gelegen polders in het veenlandschap waar turfstekers vroeger hun werk deden. De monumentale boerderijen vertellen over de agrarische geschiedenis. Het gemaal en de molendriegang bij Wilsveen doen ons beseffen hoe polders werden bemalen en de Driemanspolder werd drooggelegd. En als je dan vanuit de polders Leidschendam binnen gaat, wandel je zo het oude centrum in en kom je in aanraking met een levendige geschiedenis van de trekvaart, handel en nijverheid.

De historie rondom de sluis. Als je goed kijkt tijdens je wandeling zie je nog de herinneringen aan de tijden van de tuinderijen en de veiling in Veur, de scheepswerf van Ravesteijn, het kaaspakhuis aan de Delftsekade, de limonadefabriek in de Venestraat, de houtzaagmolen De Salamander, de koepelkerk en nog zoveel meer. Ieder gebouw, iedere plek met een eigen verhaal. Het nodigt uit om de wandeling te vervolgen en via het Oosteinde Voorburg in te trekken. Al snel kom je dan in aanraking met de historie van koninklijke inwoners, prinses Marianne, prachtige buitenplaatsen en park ’t Loo. Het oude centrum met de Oude Kerk, Swaensteijn en Hofwijck vertellen ook veel over de tijden van Huijgens. En als je nog even doorloopt, en een historische tram je gepasseerd is, kom je in park Arentsburgh. Een park wat de geschiedenis van de Romeinen ademt.

Zomaar een lange wandeling door onze gemeente. Maar ook andere wijken vertellen veel over andere tijden, tijden van wederopbouw, of hoe vele kunstenaars door de eeuwen heen hier actief waren.

Wat een prachtig erfgoed hebben wij. Laten we er zuinig op zijn.

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in voor het erfgoed in onze gemeente.

Maar liefst 17 organisaties in Leidschendam-Voorburg vormen samen het Erfgoedpodium. Door samen te werken houden zij onze historie levendig. Ik hoef alleen maar te wijzen op de jaarlijkse Erfgoeddag Schatten aan de Vliet. Vanavond kunt op onze receptie nader kennis maken met deze organisaties en ziet u dat er een aantal personages uit het verleden rondlopen.

De historische keuken laat u vanavond kennis maken met hapjes volgens recepten uit de Steentijd, de Middeleeuwen en de Romeinse tijd.
Laat de geschiedenis u inspireren voor de plannen van de toekomst.

Toekomst

Ik stond bewust even stil bij onze historie, omdat dit van belang is om onze gemeente goed te kennen. Om te weten wie we zijn en wie we willen zijn. Want vanuit het verleden kijken we ook naar de toekomst.

Zo hebben vele inwoners zich vorig jaar uitgesproken over wie we zijn, wat onze gemeente zo mooi maakt. Wat maakt het dat onze kernen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg zo prettig zijn om te wonen. Maar zij spraken zich ook uit over wat Leidschendam-Voorburg in de toekomst nodig heeft en hoe zij de toekomst voor onze gemeente zien.

Dat alles is samengebracht in het toekomstbeeld “LV op de kaart”, bij de uitgang ligt het toekomstbeeld voor u klaar, in wat voor gemeente wil ik graag inwoner zijn, wat is voor mij in Leidschendam-Voorburg belangrijk:

  • een levendig en inclusief Leidschendam-Voorburg; dat is een fijne woongemeente waar iedereen mee telt en mee kan doen, een leefbare en vitale gemeente met voldoende voorzieningen;
  • een duurzaam Leidschendam-Voorburg; dat is een gemeente met een klimaatambitie met aandacht voor een duurzame en gezonde leefomgeving;
  • een economisch sterk Leidschendam-Voorburg; dat is in onze gemeente vooral sterke inzet op het midden- en kleinbedrijf, met name de detailhandel.

Een mooie opgave van onze inwoners waar we in samenwerking met u aan kunnen bouwen.

Dat vraagt een goed samenspel van de gemeente (politiek bestuur en ambtelijk) met inwoners, initiatiefnemers of partners en stakeholders. Maar ook zullen we moeten zoeken naar nieuwe vormen van participatie van inwoners of participatie van de gemeente bij initiatieven vanuit de samenleving. Dat samenspel hoort plaats te vinden binnen de grenzen die de democratie en rechtstaat trekken en waarbij de politiek op basis van inhoudelijke en politieke visies een openlijk debat voert.

Met het toekomstbeeld hebben inwoners mee richting gegeven aan onze gemeente; zo wensen zij onze gemeente in de toekomst te zien ontwikkelen.

2018

Met dat beeld kijken we naar het jaar 2018. Het jaar waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Opnieuw kunt u richting geven, door u uit te spreken en gebruik te maken van uw stem bij de verkiezingen. U bepaalt in maart door wie u zich in de gemeenteraad laat vertegenwoordigen. U geeft uw stem aan degene die volgens u het beste invulling geeft aan het toekomstbeeld. U kiest het gemeentebestuur dat de komende vier jaren bestuurt, belangen afweegt, besluiten neemt en plannen ontwikkelt in een open dialoog met de inwoners. Besturen in samenspraak met onze inwoners.

Want samen bouwen we aan onze gemeente. Zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze wijk of straat. Zijn we betrokken bij verschillende voorzieningen en zetten we ons in voor de mensen die hulp nodig hebben. Leveren we een bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Zijn respect, verdraagzaamheid en sociale betrokkenheid karakteristiek voor onze samenleving. Zijn Leidschendam, Stompwijk en Voorburg plaatsen waar iedereen mee telt en mee kan doen. Waar we omzien naar elkaar, aandacht hebben voor onze ouderen, kansen creëren voor onze jongeren. Bieden we in de gemeente Leidschendam-Voorburg de ruimte om te ondernemen en is het een prachtige gemeente om in te wonen. Ons Leidschendam-Voorburg!

Als we samen in 2018 aan dit alles een goede invulling weten te geven, voegen we over een jaar weer een prachtig jaar toe aan de rijke historie van Leidschendam-Voorburg. Ik reken op u!

Samen met u breng ik een toost uit op een voorspoedig 2018!

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!