Het multifunctionele gebouw “De Loopplank” in de wijk Prinsenhof, wordt volledig vernieuwd. Dit heeft het College besloten nadat bleek dat een eerder ontwerp met een grote schil om het gebouw te veel meerkosten met zich mee zou brengen. Het gebouw raakte op 31 december 2014 ernstig beschadigd, nadat er brand werd gesticht. In maart van dit jaar werd een tijdelijke voorziening geopend op de plek (de “Tijdelijke Loopplank”).

Na de brandstichting is onderzoek verricht om te bepalen hoe het gebouw het beste hersteld kon worden. Een belangrijke overweging hierbij was dat het gebouw klaar moet zijn voor de toekomst. Uit dit onderzoek kwamen vier varianten, waaruit het College in mei 2016 koos voor een variant die een flexibele schil over het gebouw zou plaatsen. Hierna bleek echter dat architect en aannemer een deel van de kosten waren vergeten door te rekenen, waardoor de uiteindelijke kosten onacceptabel veel hoger zouden uitvallen. Hierop zijn de gemeente en architect en aannemer in goed overleg uit elkaar gegaan.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft het College nu voor een variant gekozen van nieuwbouw in beton en glas, die goed aansluit bij de wens om voor een duurzaam en toekomstbestendig ontwerp te kiezen, dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Naar verwachting zal de nieuwbouw begin 2018 klaar zijn.