Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn vijf nieuwe ondernemers toegetreden tot het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Huygenskwartier Voorburg (SOHV). Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:

John Nihot              Restaurant Donati              Voorzitter

Frits Wester             Cafe Het Torentje              Vice-voorzitter

Silvana Senff           Silvana Senff Women       Secretaris

Susan Beljaars        Signia Grote Maten            Penningmeester

Fred van Hoorn       Coffee Works                     Communicatie

Undine Eckardt       Undine Lederwaren           Aktiviteiten

Eddy Knopjes          Restaurant Papermoon     Vergunningen

Door te kiezen voor 7 bestuursleden heeft elk bestuurslid een duidelijk omschreven taakgebied naast de algemene taak: het op de kaart zetten van het Huygenskwartier. Hierdoor kunnen alle ondernemers deze vrijwilligerstaak naast hun normale werkzaamheden verrichten.

John Nihot: “Onder het vorige bestuur is in de eerste 3 jaar van het fonds veel werk verzet en zijn er tastbare resultaten bereikt. Denk alleen al aan de naam Huygenskwartier Voorburg en het nieuwe logo. Maar ook zaken als straatmeubilair, hanging baskets en spraakmakende evenementen als Jazz Culinair. Bij de laatste draagvlakmeting eind vorig jaar is er door de ondernemers opnieuw vertrouwen gegeven voor de komende 5 jaar. Ook het nieuwe bestuur is er voor álle ondernemers in het Huygenskwartier en zal zich inzetten voor versterking van het gehele winkelgebied.”

foto VD Archief. Frits Wester draagt, net als diverse ondernemers, het Huygenskwartier een warm hart toe.

Reageer op dit artikel