Welke wethouder is nu eigenlijk waar voor verantwoordelijk als het gaat om de winkelgebieden? Er is hierbij sprake van een bijzondere constructie. Het huidige College heeft er voor gekozen om Floor Kist als projectwethouder Damcentrum alleen nog verantwoordelijk te laten zijn voor de nog te bouwen nieuwbouw. Alles wat reeds is opgeleverd valt onder de reguliere organisatie. Dat is de reden dat Nadine Stemerdink (PvdA) gaat over het plaatsen van de ondergrondse containers voor de deur van Van Rijn Culinair, de Hoogvliet  en slagerij Piet Scholtes.  Saskia Bruines (D66) gaat over de economische ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot het Huygenskwartier, waar Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) alle touwtjes in handen heeft als projectwethouder. De pijlen zijn nu gericht wethouder Nadine Stemerdink, die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de ondergrondse containers in het Damcentrum. Als blijkt dat de plaatsing van de containers ten koste gaat van de economische ontwikkeling, dan kan Saskia Bruines hier eveneens op worden aangesproken.