De door wethouder Nadine Stemerdink ontwikkelde Sportvisie komt morgenavond in de gemeenteraad ter sprake. ,,Leidschendam-Voorburg beschikt over een goede sportinfrastructuur,’’ meldt de brief aan de gemeenteraad. ,,De gemeente heeft tientallen sportverenigingen en prachtige sportaccommodaties die goed verspreid over de gemeente liggen. Maar de benutting en bezetting van deze accommodaties kan verder worden verbeterd. Uitgangspunt hierbij is het streven naar zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van deze accommodaties.’’

,,Ook ziet de gemeente haar inwoners ouder en zwaarder worden en dat raakt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de gezondheidszorg. Bovendien is zij met de decentralisaties verantwoordelijk geworden voor taken op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning. De gemeente wil sport en bewegen als preventief middel inzetten om een gezonde leefstijl te bevorderen.’’

Het budget voor de uitvoering van de sportvisie 2016-2020 is beschikbaar gesteld middels de Kadernota 2015. Voor de periode 2016-2020 wordt jaarlijks een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld.

Foto VD: De bestuurskamer van Forum Sport wordt reeds voor multifunctionele doeleinden gebruikt.

Reageer op dit artikel